školska 2017/2018. godina

EMIS PRINT - nova verzija 7.4.7

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da je 02.06.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.4.7 .

Ova nova verzija donosi više značajnih unapređenja programa, uključujući nove elektronske obrasce sa oznakom 'Izdanje 2015.'

 

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju stoji sljedeća opcija:

  • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti web stranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB (ovaj),

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.4.7

 NAPOMENAsve odštampane javne isprave za školsku 2014/15. godinu (svjedodžbe i uvjerenja) moraju nositi oznaku 'Izdanje 2015.' u donjem lijevom dijelu.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print je u ranijem periodu (tokom stručne edukacije) bilo dostavljeno svakoj školi u štampanom izdanju. Ovdje dajemo samo preporuku o načinu postupanja.

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

  1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
  2. pokrenemo program EMIS Print,
  3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika / odjeljenja,
  4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz školski sistem EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje svjedodžbi/uvjerenja):

  1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
  2. pokrenemo program EMIS Print,
  3. odštampamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
  4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

 Sve javne isprave - svjedodžbe i uvjerenja je obavezno štampati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH u zaglavlju i oznakom 'Izdanje 2015.' i hologramskom zaštitom u podnožju.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Dodaj komentar