školska 2017/2018. godina

Postupak dodavanja vijesti na Ministarski sistem EMIS WEB

Postupak dodavanje vijesti u sistem EMIS WEB

Informacioni system EMIS WEB je postupak dodavanja vijesti iz škola u potpunosti automatizirao. Postupak obavlja EMIS koordinator škole i svodi se na sljedeće aktivnosti:

 1. Otvoriti EMIS WEB poddomenu škole. Lista poddomena svih škola Kantona nalazi se u glavnom izborniku pod linkom "Škole",

 2. Prijaviti se na sistem,

 3. Otvoriti Listu vijesti iz škola - link "Novosti > Vijesti iz škola". Ukoliko smo prijavljeni, system će nam automatski prikazati tipku pod nazivom "Dodaj novu" vijest: 4. Za dodavanje nove vijesti kliknemo na tipku "Dodaj novu". Sistem nas prebacuje u formular za unos nove vijesti iz naše škole:

    
   
 5. Kao što se vidi na gornjoj slici, za uspješno dodavanje nove vijesti potrebno je specifizirati pet odvojenih kategorija:

  1. Naslov vijesti,
  2. Fotografiju,
  3. Sažetak,
  4. Tekst objave i
  5. Datum objave.

 6. Fotografija je obavezna i treba biti u formatu .jpg, .jpeg, .gif, .png ili .bmp. Ukoliko je fotografija šira od 300 piksela, sistem će je automatski re-dimenzionirati na novu veličinu sa širinom 300 piksela. Postupak će zadržati proporcionalni odnos širine i visine originalne fotografije,

 7. Voditi računa da sažetak može sadržavati maksimalno 70 riječi, a tekst objave maksimalno 400 riječi. Koliko smo unijeli riječi, kao i koliko nam je još preostalo do maksimuma, vidimo u donjem dijelu forme za unos teksta,

 8. Po potrebi, možemo promijeniti datum objave,

 9. Na kraju, obavezno kliknemo na tipku "Sačuvaj". Sistem nas potom vraća na listu dodanih vijesti:

     

 10. Kao što vidimo, vijest koja je upravo dodana je automatski prikazana na listi. Također, vidimo da je system automatski prikazao naziv i mjesto škole o kojoj je riječ.

 11. Novododanu vijest trenutno može vidjeti samo EMIS odgovorna osoba, ​obzirom da ista još nije odobrena. Zato je okvir fotografije prikazan u crvenoj boji. Ukoliko se odjavimo, vidjet ćemo da se nova vijest zaista još ne prikazuje:


     
 12. Postupak odobravanja novih vijesti vrši Kantonalni administrator. Administrator prvo provjeri da li je novokreirana vijest napisana u skladu s Pravilima za pisanje vijesti iz škola, te ukoliko obrađuje jednu od dozvoljenih tema.  Kad se uvjeri da je sve u skladu s pravilima, istu i odobri za prikayivanje. Rezultat te akcije je da sada svi posjetioci sistema EMIS WEB mogu vidjeti i otvoriti novu vijest:

     

 13. EMIS koordinator škole ima mogućnost promijeniti sadržaj vijesti isključivo iz svoje škole (ukolika ista još nije odobrena). Kantonalni administrator sistema može po potrebi i obrisati dodane vijesti.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Dodaj komentar