školska 2017/2018. godina

Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

U okviru projekta informatizacije osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja Kantona organizira Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Naslov seminara: Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Mjesto održavanja: Centar za edukaciju, Gimnazija Obala, Kulina Bana 3.

Datum održavanja :27.-28.01.2015. godine

Program seminara:

 • "Informatizacija osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo – dokumentacija i   evidencija u sistemu EMIS"
  mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 • "Integralni Informacioni sistem EMIS, EMIS WEB, EMIS PRINT, EMIS MATURA: iskustva u dosadašnjoj implementaciji i korištenju, buduća proširenja i unapređenja"
  Prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu

 • "Praktični aspekti korištenja pojedinih komponenti Integralni Informacioni sistem EMIS"
  Burim Adžanel, Stručni savjetnik Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
  Sanel Sefer, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Mersida Karačić, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Dijana Cikanković-Plakalović, EMIS odgovorna osoba OŠ „Kovačići“


Dodaj komentar