školska 2017/2018. godina

EMIS Print - nova verzija 7.1

Obavještavaju se sve osnovne škole Kantona Sarajevo da je 06.01.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.1 .

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju između ostalih, stoji sljedeća opcija:

  • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti webstranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB,

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.1

 ​NAPOMENAEMIS Update se može preuzeti i instalirati na školski računar samo ako je ranije već bio instaliran sistem EMIS Print (puna verzija). Instalacija zadnje verzije programa EMIS Print se može obaviti direktno iz browser-a, bez potrebe prothodnog preuzimanja programa setup.exe na lokalni računar.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print će biti dostavljeno svakoj osnovnoj školi u štampanom izdanju tokom stručne edukacije direktora 20.01.2015. godine.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Dodaj komentar