školska 2017/2018. godina

Obavještenje o planiranom prekidu rada

Obavještenje za korisnike usluga i servisa Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema EMIS da će usljed planiranog izvođenja radova u sistem sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC doći do privremenog prekida dostupnosti servisa.

Master planom izvođenja stručnih radova je predviđeno da će do prekida doći u četvrtak 25.12.2014. godine, u periodu od 22:00 h do 23:30 h.

Univerzitetski tele-informatički centar će poduzeti sve potrebne mjere kako bi korisnicima što prije bilo ponovo omogućeno korištenje usluga i servisa na državnom, kantonalnom i univerzitetskom nivou.

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju!

UNIVERZITET U SARAJEVU
UNIVERZITETSKI TELE-INFORMATIČKI CENTAR UTIC
Odjel za razvoj informacionih sistema i tehničku podršku

Dodaj komentar