školska 2017/2018. godina

Predstavljen pilot projekat "Škola budućnosti"

26. novembra 2014. je na konferenciji za novinare predstavljen pilot projekat "Škola budućnosti", koji su pokrenuli Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Microsoft BiH, a u kojem učestvuje osam osnovnih škola iz Kantona Sarajevo.

Pilot projekat "Škola budućnosti" podrazumijeva primjenu jednog sasvim novog koncepta podučavanja i učenja za učenike osnovnih škola, pod nazivom Samoorganizovano okruženje za učenje (SOLE - Self Organised Learning Environment).

Prisutnim predstavnicima medija projekat „Škola budućnosti“ predstavili su mr.sci. Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za informatizaciju obrazovanja i nauke, Dženita Demir, nastavnica razredne nastave u OŠ „Behaudin Selmanović“ i Omar Krivošija, direktor Microsoft BiH.

Za realizaciju ovog pilot projekta prijavilo se 35 osnovnih škola, od kojih je 8 osnovnih škola izabrano u kojima će se početi sa realizacijom i primjenom projekta. Za realizaciju pilot projekta u ovih 8 osnovnih škola Microsoft BiH donirao je po pet tablet računara.

Osnovne škole koje su izabrane za realizaciju pilot projekta "Škola budućnosti" su:

  • JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"
  • JU OŠ "Behaudin Selmanović"
  • JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"
  • JU OŠ "Meša Selimović"
  • JU OŠ "Sokolje"
  • JU OŠ "Velešićki heroji"
  • JU OŠ "Aleksa Šantić"
  • JU Druga osnovna škola

te

  • Zavod za specijalno obrazovanje "Mjedenica" i
  • "Škola u bolnici".

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastoji podržati što više inovativnih projekata, a uz Microsoft BiH kao značajnog partnera, s kojim ima odličnu kontinuiranu saradnju, u mogućnosti je pripremiti škole za buduće izazove i nadamo se da će i ostale škole koje su se javile na javni poziv biti podržane u narednom period.

Dodaj komentar