školska 2017/2018. godina

EMIS WEB - nova verzija 2.1

Obavještavamo sve korisnike sistema EMIS WEB da je od 20.11.2014. godine aktivirana nova verzija sistema 2.1. Novine i proširenja koje sadrži ova nova verzija uključuju:

  • novi sistem glavnog izbornika (padajući meni),
  • novi izbornik pod nazivom 'Materijali' (padajući meni),
  • unaprijeđena procedura prijenosa i agregacije školskih podataka,
  • proširena lista izvještaja,
  • i ostala interna unaprijeđenja.

Kao i do sada, prilikom razvoja ovih novih funkcionalnosti se vodilo računa da se temeljni principi i način rada zadržavaju kako je to bilo implementirano i do sada.

Sva pitanja u vezi ove nove funkcionalnosti sistema trebaju biti upućena Kantonalnom Ministarstvu.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Dodaj komentar