školska 2017/2018. godina

Upute o barcode provjeri učenika

U skladu sa Uputstvom o provođenju eksterne mature potrebno je da se za svaki ispitni materijal učenika evidentira njegova šifra putem barcode čitača. Barcode provjera šifre učenika i njegova identifikacija vrši se na slijedeći način:

  • otvoriti poddomenu škole u okviru sistema EMIS Web i izvršiti prijavu na sistem,
  • u polja 'Korisničko ime' i 'Lozinka' svaka škola unosi pristupne podatke koji su joj dodijeljeni od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i koji su jedinstveni za svaku školu,
  • po prijavi, u gornjem izborniku kliknuti na 'Linkovi',
  • a zatim kliknuti na link 'Admin panel' koji se nalazi na listi sa rednim brojem 1. (slika 1.)


Slika 1. Admin panel

  • u okviru izbornika 'DOKUMENTACIJA' kliknuti na link 'Barcode – provjera'  (slika 2.),


Slika 2. Barcode provjera

U desnom dijelu sistema je potrebno izvršiti sljedeće radnje:

  • kliknuti na tipku pod nazivom 'Aktivacija barcode čitača' (ovo izvršiti samo na početku),
  • ručnim barcode čitačem skenirati  barcode šifre na ispitnim materijalima učenika,
  • sistem će nakon skeniranja automatski prikazati ime i prezime učenika,

Po potrebi, klikom na tipku 'Prikaži sve detalje učenika' može se izvršiti uvid u matične podatke učenika.

Nakon što smo izvršili identifikovanje datog učenika na gore opisani način, upisati na prvoj strani ispitnih materijala ime i prezime datog učenika-ce i njegov razred.

UTIC administracija i tehnička podrška

Dodaj komentar