školska 2017/2018. godina

Nova verzija programa EMIS Print - 6.7

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola da je nova verzija programa EMIS Print postavljena za preuzimanje.

Zadnja verzija programa je  6.7 od 23.05.2014.

Preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen u tabelarnom prikazu škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

VAŽNO: Štampanje svjedodžbi ne može odpočeti sve dok iz Ministarstva ne dobijete zadnji prenos šifarnika (putem e-maila). Taj šifarnik će ažurirati imena i prezimena direktora škola, što se direktno reflektuje na svako izdato uvjerenja/svjedodžbu.

Prenos najnovijeg šifarnika iz Ministarstva se očekuje danas (petak, 23.05.2014. oko 12:00 sati). U međuvremenu, preporuka je štampati na čistim, bijelim papirima i provjeravati dobivene podatke.

UTIC Development Team

 

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti  (svjedodžbe i uvjerenja) na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije finalnog štampanja uočimo moguće nepravilnosti. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

  1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
  2. pokrenemo program EMIS Print,
  3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta željenog odjeljenja,
  4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, uočene nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz sistem EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje svjedodžbi/uvjerenja):

  1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo preuzeli ranije u UTIC-u,
  2. pokrenemo program EMIS Print,
  3. odštampamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
  4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

Dodaj komentar