školska 2017/2018. godina

Polaganje eksterne mature za učenike koji dolaze izvan KS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo odredilo je sedam osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu .

To su sljedeće osnovne škole:

  1. http://emis.edu.ba/deveta_osnovna
  2. http://emis.edu.ba/skender_kulenovic
  3. http://emis.edu.ba/fatima_gunic
  4. http://emis.edu.ba/cengic_vila_jedan
  5. http://emis.edu.ba/grbavica_jedan
  6. http://emis.edu.ba/porodica_eframic
  7. http://emis.edu.ba/katolicki_centar_osnovna.

Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature. Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Instrukcija.pdf (254,4KB)

Dodaj komentar