školska 2017/2018. godina

Dobro došli na stranice sistema EMIS WEB

Dobro došli na javne stranice sistema EMIS WEB osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. EMIS WEB predstavlja web bazirani informacioni sistem koji arhivira sve podatke koji se ažuriraju kroz školske sisteme EMIS. Sistem EMIS Web između ostalog omogućava ovlaštenim korisnicima kontrolirani pristup podacima o uspjehu u učenju i vladanju učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Pored prikaza ostvarenih rezultata svakog pojedinačnog učenika/učenice osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, sistem omogućava prikaz relevantnih statističkih podataka ostvrenih u toku  svake školske godine.

Kratko govoreći, umjesto beskrajnih prebrojavanja i preračunavanja ostvarenih rezultata u učenju i vladanju koje svaka škola mora na kraju svakog polugodišta dostaviti u Ministarstvo, uz pomoć sistema  © EMIS Web taj važan i obiman posao postižemo jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije na izborniku.

Sigurnost i integritet podataka

Sistem  © EMIS Web je instaliran na platformi IBM Blade Center na posebno konfiguriranim web i database serverima, zaštićenim od neovlaštenih aktivnosti, uključujući zaštitu od DDoS napada.

Komponente sistema EMIS

Sistem  © EMIS Web je kompleksan informacioni sistem, sastavljen iz četiri međusobno integrirane komponente:

 1. Informacioni sistem EMIS - aplikacija i baze podataka (školske i ministarska),
 2. Programsko rješenje EMIS Print,
 3. Informacioni sistem EMIS Web i
 4. Informacioni sistem EMIS Matura

1. Informacioni sistem EMIS se sastoji od dvije odvojene komponente: školski modul i ministarski modul. U školskom modulu se nalaze sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru za svaku školu ponaosob. Ministarski modul omogućava objedinjavanje radnih podataka iz svih škola i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.

2. Programsko rješenje EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući učeničke knjižice, uvjerenja i svjedodžbe. Za štampanje navedenih dokumenata program EMIS Print se u potpunosti oslanja na podatke koji su uneseni u školsku bazu podataka EMIS.

3. Informacioni sistem EMIS Web je komponenta sistema EMIS koja omogućava on-line uvid o stanju u školama, odjeljenjima, razredima i o svakom učeniku na kraju svakog polugodišta, odnosno školske godine. Ovi podaci su trajno pohranjeni za buduću analizu i upotrebu. Na osnovu podataka koji se arhiviraju u sistemu EMIS Web omogućeno je provođenje eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, pri čemu se svi relevantni podaci automatski sinhroniziraju i stavljaju na raspolaganje, bez dodatnog unošenja. Također, sistem služi i za provjeru i verifikaciju izdatih dokumenata - uvjerenja i svjedodžbi o postignutom uspjehu u osnovnim i srednjim školama. Za tu svrhu se koriste podaci koji su arhivirani u bazi podataka sistema EMIS Web s jedne, i barcode zapisi odštampani na dokumentima s druge strane.

4. Informacioni sistem EMIS Matura je komponenta sistema EMIS koja u potpunosti automatizira proces provođenja eksterne mature svih učenika devetih razreda osnovnih škola. Podaci koji se koriste u sistemu EMIS Matura su automatski sinhronizirani sa podacima iz sistema EMIS Web, koji su ažurirani kroz proces prenosa i agregacije radnih podataka iz školskih EMIS baza. Podaci koji se procesiraju tokom provođenja ispita eksterne mature se trajno pohranjuju i arhiviraju u centralnoj bazi podataka. Ta činjenica omogućuje uvid u rezultate i detalje svih prethodnih matura, uključujući provjeru i verifikaciju izdatih uvjerenja, uporednu statističku analizu ostvarenih rezultata mature između odabranih školskih godina itd.

Komentari (2) -

 • Admin

  17.01.2014 3:06:20 |

  Odlično!

 • Raca Raca

  27.02.2014 10:26:33 |

  Gdje se može preuzeti / skinuti EMIS??

Dodaj komentar