školska 2017/2018. godina

Vodiči za eksternu maturu 2013/2014.

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.

Na kraju svakoga ispitnog kataloga nalazi se primjer ispita kakav će se pisati na eksternoj maturi. Ispitni katalozi se temelje na propisanim nastavnim planovima i programima prema kojima se učenici obrazuju.

 NASTAVNI PREDMET DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
 1. Vodič iz MatematikeVodič Matematika.pdf (883KB)
 2. Vodič iz Engleskog jezikaVodič_Engleski_jezik.pdf (1,2MB)
 3. Vodič iz Njemačkog jezikaVodič_Njemački_jezik.pdf (1,2MB)
 4. Vodič iz Arapskog jezikaVodič_Arapski.pdf (1,1MB)
 5. Vodič iz Francuskog jezikaVodič_Francuski_jezik.pdf (935KB)
 6. Vodič iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književostiVodič_BHS.pdf (1,1MB)
 7. Vodič iz Historije/povijestiVodič_Historija.pdf (740KB)
 8. Vodič iz Geografije/zemljopisaVodič_Geografija.pdf (668,2KB)
 9. Vodič iz BiologijeVodič_Biologija.pdf (645KB)
 10. Vodič iz Fizike Vodič_Fizika.pdf (877KB)
 11. Vodič iz Hemije/kemijeVodič_Hemija.pdf (1,2MB)
 12. Vodič iz InformatikeVodič_Informatika.pdf (1,2MB)
 11. Vodič  Prilagođeni nivoiVodič_Prilagođeni_nivo.pdf (4MB)

 

Ispitne kataloge donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i objavljuje ih na stranicama  Ministarstva (mon.ks.gov.ba), kao i na stranicama sistema EMIS.MATURA (www.emis.matura.ba). Gornja tabela predstavlja ispitne kataloge svih predmeta eksterne mature za 2013/14. školsku godinu. Download (preuzimanje) kataloga je slobodno.

Komentari (2) -

  • Mirsad

    27.1.2014 6:15:33 |

    Teze nego prosle godine! Zašto?

  • ivana

    23.2.2014 19:28:38 |

    Voljela bih da pogledate @Mirsad

Dodaj komentar