školska 2017/2018. godina

Nova verzija programa EMIS Print 5.3.

Obavještavamo Vas da je dostupna nova dopuna programa EMIS Print za preuzimanje. Simbolička oznaka nove verzije programa je 5.3. Nova verzije programa EMIS Print omogućava da se pored dosadašnjih dokumenata, izdaju i učeničke knjižice od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Za preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print morate prvo da se prijavite na sistem.

Kroz program EMIS Print verzija 5.3 izdaju se sljedeći školski dokumenti:

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj muzičkoj školi;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole za vanredne kandidate;
 • Svjedodžba o završenom razredu gimnazije;
 • Učenička knjižica – naslovna stranica;
 • Učenička knjižica - evidencija uspjeha za prvi, drugi i treći razred osnovne škole;
 • Uvjerenje o redovnom pohađanju.

Napomena: Kao i do sada, prije zvaničnog štampanja, na predviđene obrasce, potrebno je izvršiti provjeru odštampanih dokumenata na čistom bijelom papiru. Detalje o preporuci za provjeru prilikom elektronskog izdavanja dokumenata možete pogledati pod linkom: EMIS Print - štampanje svjedodžbi: preporuke.

Dodaj komentar