školska 2017/2018. godina

Završeno elektronsko izdavanje i štampanje svjedodžbi i uvjerenja

Proces elektronskog izdavanja i štampanja svjedodžbi i uvjerenja za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo uspješno je okončan! Izdati su dokumeti za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola u Katonu Sarajevo. Izdavanje dokumenata vršeno je elektronskim putem, a kroz programe EMIS i EMIS Print  izdavani su sljedeći  dokumenti:

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj muzičkoj školi;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole za vanredne kandidate;
 • Svjedodžba o završenom razredu gimnazije;
 • Učenička knjižica – naslovna stranica;
 • Učenička knjižica - evidencija uzspjeha za prvi i drugi razred osnovne škole;
 • Uvjerenje o redovnom pohađanju.

Budući da kroz proces izdavanja  i štampanja navedenih dokumenata nisu uočene greške niti evidentirana kašnjenja, ukupnu aktivnost smatramo uspješno završenom.

Koristimo ovu priliku da istaknemo da su za ukupan uspjeh štampanja svjedodžbi i uvjerenja kroz EMIS sistem u prvom redu zaslužni nastavnici i profesori koji su unijeli sve podatke i odštampali dokumenta, za što im ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskig tele-informatičkog centra UTIC - čestitamo!

Dodaj komentar