školska 2017/2018. godina

Elektronsko izdavanje učeničkih knjižica za učenike I, II i III OŠ

U sklopu aktivnosti informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, od 22.01.2013. do 23.01.2013 godine, u prostorijama Centra za edukaciju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetski tele-informatički centar UTIC održali su edukaciju EMIS koordinatora osnovnih škola Kantona Sarajevo i nastavnika razredne nastave.

Edukacija sa stručnom radionicom/workshop sa ciljem osposobljavanja EMIS koordinatora i nastavnika razredne nastave osnovnih škola Kantona Sarajevo o načinu elektronskog izdavanja učeničkih knjižica I, II i III razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo korištenjem sistema EMIS i EMIS Print.

Predavači na dvodnevnoj edukaciji su bili: prof. dr. Damir Marjanović, Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, Burim Adžanel, dipl. ing., Ministarstvo obrazovanja i nauke KS i Sanel Sefer, stručni saradnik Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, zadužen za sistem EMIS.

Kroz program edukacije polaznici su stekli potrebna znanja za provođenje procedura elektronskog izdavanja učeničkih knjižica I, II i III razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo, koje će početi sa 01.02.2013 godine. Svi dokumenti koji se izdaju u sklopu projekta učeničke knjižice su zaštićeni barkodom jedinstvenim za svakog učenika i posebnom hologramskom zaštitom.

Implementacijom projekta elektronsko izdavanje učeničkih knjižica se zaokružuje proces automatiziranja i usaglašavanja svih zvaničnih dokumenata - uvjerenja, svjedodžbi, učeničkih knjižica osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Dodaj komentar