školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz nazočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

 • prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
 • prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
 • Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
 • mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar prof. dr. Elvir Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.


Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Više detalja na foto galeriji.

Održana stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Stručna edukacija EMIS koodinatora svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je uspješno održana tokom 27. i 28. januara 2015. godine.  Stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je važan aspekt procesa informatizacije osnovnih i srednjih škola, koje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade vrlo uspješno organizuje svake školske godine.

Stručna edukacija je obavljena u tri odvojene grupe:

 • 27.01.2015 godine - I grupa – osnovne škole sa područja općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Trnovo i Ilijaš;
 • 27.01.2015 godine - II grupa – osnovne škole sa područja općina Centar, Novi Grad, Stari Grad i Vogošća;
 • 28.01.2015 godine - III grupa – srednje škole sa područja Kantona Sarajevo.

Na edukaciju su se odazvale sve škole  - 67 osnovnih i 40 srednjih škola.  U skladu sa programom koji je utvrđen u fazi pripreme projekta, uvodno predavanje je obavila mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz predavanje je naglašena važnost nastojanja Ministarstva u daljoj informatizaciji i modernizaciji osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Stručno predavanje o  analizi postojećeg stanja, kao i o novim modulima i funkcionalnostima  Integralnog informacionog sistema EMIS i njegovih komponenti je održao prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kroz predavanje, koje je bilo podijeljeno na teorijski i praktični dio, demonstrirane su i objašnjene nove procedure i moduli u komponentama EMIS Print i EMIS WEB. Poseban naglasak je stavljen na nove procedure prenosa i agregaciju radnih podataka iz školskih baza EMIS u Ministarsku bazu EMIS WEB.

Tokom edukacije je naglašeno da se, u saradnji sa Ministarstvom  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo intenzivno radi na razvoju i implementaciji potpuno novih funkcionalnosti, koje uključuju:

 • Uvjerenja o ostvarenim rezultatima  u učenju i vladanju  svih učenika osnovnih i srednjih škola na kraju prvog polugodišta;
 • Elektronsko izdavanje diploma i uvjerenja o položenoj maturi putem komponente EMIS Print;
 • Novi modul za administriranje podataka o subvencijama troškova putovanja učenika i uposlenika od kuće do škole i nazad;
 • Priprema i redizajn novog izgleda zvaničnih dokumenata - svjedodžbi i uvjerenja;
 • Nova rješenja za procesiranje i elektronsko izdavanje potvrda i učeničkih knjižica za učenike osnovnih škola od I do III razreda.

U drugom dijelu edukacije je obavljen praktični trening/workshop kojeg su vodili stručni saradnici  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, Burim Adžanel i Sanel Sefer. Treningom su obuhvaćeni praktični aspekti načina postupanja sa školskim sistemom EMIS i programskim rješenjem EMIS PRINT.

Svaka škola je tokom edukacije dobila obiman materijal u štampanom obliku  koji detaljno opisuje procedure i način rada sa sistemima EMIS, EMIS Web i EMIS Print. Dokumentaciju su uredile i pripremile Mersida Karačić i Azra Ramić, stručne saradnice UTIC-a.

Stručno obrazovanje EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je još jednom pokazalo opravdanost i praktičan značaj  informatizacije i automatizacije obrazovnih procesa koji se vrlo uspješno sprovode u Kantonu Sarajevo tokom zadnjih deset godina. Zaključeno je da se sistem mora dalje nadograđivati, te da se omogući češća edukacija na principu permanentnog, odnosno cjeloživotnog koncepta obrazovanja.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.


Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

U okviru projekta informatizacije osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja Kantona organizira Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Naslov seminara: Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Mjesto održavanja: Centar za edukaciju, Gimnazija Obala, Kulina Bana 3.

Datum održavanja :27.-28.01.2015. godine

Program seminara:

 • "Informatizacija osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo – dokumentacija i   evidencija u sistemu EMIS"
  mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 • "Integralni Informacioni sistem EMIS, EMIS WEB, EMIS PRINT, EMIS MATURA: iskustva u dosadašnjoj implementaciji i korištenju, buduća proširenja i unapređenja"
  Prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu

 • "Praktični aspekti korištenja pojedinih komponenti Integralni Informacioni sistem EMIS"
  Burim Adžanel, Stručni savjetnik Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
  Sanel Sefer, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Mersida Karačić, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Dijana Cikanković-Plakalović, EMIS odgovorna osoba OŠ „Kovačići“