školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
14.12.2018
petak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Polaganje eksterne mature za učenike koji dolaze izvan KS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo odredilo je sedam osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu .

To su sljedeće osnovne škole:

  1. http://emis.edu.ba/deveta_osnovna
  2. http://emis.edu.ba/skender_kulenovic
  3. http://emis.edu.ba/fatima_gunic
  4. http://emis.edu.ba/cengic_vila_jedan
  5. http://emis.edu.ba/grbavica_jedan
  6. http://emis.edu.ba/porodica_eframic
  7. http://emis.edu.ba/katolicki_centar_osnovna.

Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature. Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Instrukcija.pdf (254,4KB)

Vodiči za eksternu maturu 2013/2014.

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.

Na kraju svakoga ispitnog kataloga nalazi se primjer ispita kakav će se pisati na eksternoj maturi. Ispitni katalozi se temelje na propisanim nastavnim planovima i programima prema kojima se učenici obrazuju.

 NASTAVNI PREDMET DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
 1. Vodič iz MatematikeVodič Matematika.pdf (883KB)
 2. Vodič iz Engleskog jezikaVodič_Engleski_jezik.pdf (1,2MB)
 3. Vodič iz Njemačkog jezikaVodič_Njemački_jezik.pdf (1,2MB)
 4. Vodič iz Arapskog jezikaVodič_Arapski.pdf (1,1MB)
 5. Vodič iz Francuskog jezikaVodič_Francuski_jezik.pdf (935KB)
 6. Vodič iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književostiVodič_BHS.pdf (1,1MB)
 7. Vodič iz Historije/povijestiVodič_Historija.pdf (740KB)
 8. Vodič iz Geografije/zemljopisaVodič_Geografija.pdf (668,2KB)
 9. Vodič iz BiologijeVodič_Biologija.pdf (645KB)
 10. Vodič iz Fizike Vodič_Fizika.pdf (877KB)
 11. Vodič iz Hemije/kemijeVodič_Hemija.pdf (1,2MB)
 12. Vodič iz InformatikeVodič_Informatika.pdf (1,2MB)
 11. Vodič  Prilagođeni nivoiVodič_Prilagođeni_nivo.pdf (4MB)

 

Ispitne kataloge donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i objavljuje ih na stranicama  Ministarstva (mon.ks.gov.ba), kao i na stranicama sistema EMIS.MATURA (www.emis.matura.ba). Gornja tabela predstavlja ispitne kataloge svih predmeta eksterne mature za 2013/14. školsku godinu. Download (preuzimanje) kataloga je slobodno.

Rezultati eksterne mature 2012/2013.

U junu školske 2012./2013 godine realizovana je eksterna matura u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Eksternom maturom se postigla transparentnost i objektivnost, a rezultati su pokazali da su učenici pokazali jako dobro znanje.

 Bodove koje su učenici osvojili na ovoj maturi bili su vodilja u odabiru srednje škole koju su željeli upisati. Važna činjenica je i da je eksterna matura organizovana i zasnovana na barcode tehnlologiji i šiframa učenika, tako da ni jedan nastavnik nije mogao znati identitet učenika čiji rad pregledava.

U eksternoj maturi učestvovalo je 2.583 učenika devetih razreda 65 osnovnih škola iz KS. Urađeno je 14.013 ispita iz svih predmeta, a prosječan ukupan broj postignutih bodova iz svih predmeta iznosi 39,10.

Ukupan broj škola u kojima se odvijala matura 65
Ukupan broj učenika koji su izašli na ispite mature 2.804
Ukupan broj učenika iz KS koji su izašli na ispite mature 2.583
Ukupan broj učenika izvan Kantona Sarajevo na maturi 221

 

 Obavezni predmeti Broj učenika Prosjek bodova 
B/H/S jezik i književnost 2.802  8,45
Matematika  2.800 4,81
Engleski jezik  2.788 8,26
Njemački jezik 15  5,92
Francuski jezik  1  9,50
Arapski jezik  0  

 

Izborni predmeti Broj učenika Prosjek bodova 
Fizika 351 7,99
Hemija/Kemija 227 7,85
Biologija 2.225 8,80
Historija/Povijest 1.451 9,13
Geografija/Zemljopis 1.353 8,80

 

Ukupan broj učenika devetih razreda OŠ iz KS 2.656
Ukupan broj učenika iz KS koji su izašli na maturu 2.583

 

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi pokazali su da su u najvećem broju komplementirani rezultatima učenika na kraju devetogodišnjeg obrazovanja.