školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz nazočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

 • prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
 • prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
 • Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
 • mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar prof. dr. Elvir Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.


Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Više detalja na foto galeriji.

Upute o barcode provjeri učenika

U skladu sa Uputstvom o provođenju eksterne mature potrebno je da se za svaki ispitni materijal učenika evidentira njegova šifra putem barcode čitača. Barcode provjera šifre učenika i njegova identifikacija vrši se na slijedeći način:

 • otvoriti poddomenu škole u okviru sistema EMIS Web i izvršiti prijavu na sistem,
 • u polja 'Korisničko ime' i 'Lozinka' svaka škola unosi pristupne podatke koji su joj dodijeljeni od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i koji su jedinstveni za svaku školu,
 • po prijavi, u gornjem izborniku kliknuti na 'Linkovi',
 • a zatim kliknuti na link 'Admin panel' koji se nalazi na listi sa rednim brojem 1. (slika 1.)


Slika 1. Admin panel

 • u okviru izbornika 'DOKUMENTACIJA' kliknuti na link 'Barcode – provjera'  (slika 2.),


Slika 2. Barcode provjera

U desnom dijelu sistema je potrebno izvršiti sljedeće radnje:

 • kliknuti na tipku pod nazivom 'Aktivacija barcode čitača' (ovo izvršiti samo na početku),
 • ručnim barcode čitačem skenirati  barcode šifre na ispitnim materijalima učenika,
 • sistem će nakon skeniranja automatski prikazati ime i prezime učenika,

Po potrebi, klikom na tipku 'Prikaži sve detalje učenika' može se izvršiti uvid u matične podatke učenika.

Nakon što smo izvršili identifikovanje datog učenika na gore opisani način, upisati na prvoj strani ispitnih materijala ime i prezime datog učenika-ce i njegov razred.

UTIC administracija i tehnička podrška

Rezultati eksterne mature 2013/14.

Eksterna matura 2013/14. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 16.06.2014 do 18.06.2014.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2013/14. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.