školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS Print - nova verzija 7.1

Obavještavaju se sve osnovne škole Kantona Sarajevo da je 06.01.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.1 .

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju između ostalih, stoji sljedeća opcija:

  • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti webstranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB,

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.1

 ​NAPOMENAEMIS Update se može preuzeti i instalirati na školski računar samo ako je ranije već bio instaliran sistem EMIS Print (puna verzija). Instalacija zadnje verzije programa EMIS Print se može obaviti direktno iz browser-a, bez potrebe prothodnog preuzimanja programa setup.exe na lokalni računar.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print će biti dostavljeno svakoj osnovnoj školi u štampanom izdanju tokom stručne edukacije direktora 20.01.2015. godine.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB - nova verzija 2.1

Obavještavamo sve korisnike sistema EMIS WEB da je od 20.11.2014. godine aktivirana nova verzija sistema 2.1. Novine i proširenja koje sadrži ova nova verzija uključuju:

  • novi sistem glavnog izbornika (padajući meni),
  • novi izbornik pod nazivom 'Materijali' (padajući meni),
  • unaprijeđena procedura prijenosa i agregacije školskih podataka,
  • proširena lista izvještaja,
  • i ostala interna unaprijeđenja.

Kao i do sada, prilikom razvoja ovih novih funkcionalnosti se vodilo računa da se temeljni principi i način rada zadržavaju kako je to bilo implementirano i do sada.

Sva pitanja u vezi ove nove funkcionalnosti sistema trebaju biti upućena Kantonalnom Ministarstvu.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM