školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS PRINT - nova verzija 7.4.7

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da je 02.06.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.4.7 .

Ova nova verzija donosi više značajnih unapređenja programa, uključujući nove elektronske obrasce sa oznakom 'Izdanje 2015.'

 

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju stoji sljedeća opcija:

  • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti web stranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB (ovaj),

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.4.7

 NAPOMENAsve odštampane javne isprave za školsku 2014/15. godinu (svjedodžbe i uvjerenja) moraju nositi oznaku 'Izdanje 2015.' u donjem lijevom dijelu.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print je u ranijem periodu (tokom stručne edukacije) bilo dostavljeno svakoj školi u štampanom izdanju. Ovdje dajemo samo preporuku o načinu postupanja.

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

  1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
  2. pokrenemo program EMIS Print,
  3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika / odjeljenja,
  4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz školski sistem EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje svjedodžbi/uvjerenja):

  1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
  2. pokrenemo program EMIS Print,
  3. odštampamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
  4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

 Sve javne isprave - svjedodžbe i uvjerenja je obavezno štampati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH u zaglavlju i oznakom 'Izdanje 2015.' i hologramskom zaštitom u podnožju.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS PRINT - 5 godina uspjeha

Ovih dana obilježavamo nemali jubilej - navršava se tačno pet godina od prve implementacije programa EMIS PRINT u školama Kantona Sarajevo. U tom periodu EMIS Print je u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo procesirao preko 13 miliona ocjena za oko 173 hiljade učenika. Kroz sistem je elektronski izdato i odštampano preko 290 hiljada svjedodžbi, uvjerenja, potvrda i diploma učenika. Program EMIS Print je danas zvanično u upotrebi u 75 osnovnih i 41 srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Od školske 2013/14. sistem se službeno koristi i u 56 osnovnih i 25 srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je, nakon prethodno provedenih intenzivnih aktivnosti na dizajnu, programiranju i internom testiranju, pokrenulo pilot projekt uvođenja novog sistema u odabrane škole. Tokom pilot projekta, EMIS PRINT je prvi put instaliran tokom februara 2009. u nekoliko osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo koje su odabrane za testiranje njegove funkcionalnosti.

Kroz pilot projekt su svi uočeni propusti i nedostaci uspješno riješeni, tako da je donesena odluka da se od kraja februara 2009. godine EMIS PRINT zvanično implementira i počne koristiti u svim osnovnim i srenjim školama Kantona.

EMIS PRINT je bio velika novina i napredak u informatizaciji osnovnih i srednjih Kantona Sarajevo. Između ostalog, program je omogućio elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja i svjedodžbi učenika svih škola na osnovu postojećih podataka sistema EMIS. Ta mogućnost se prije često spominjala, ali nikada se nije uspjelo odmaći dalje od obećanja. U pravilu, olako datih obećanja.

EMIS, uveden u školstvo oba entiteta i Distrik Brčko još od 2004. godine kroz veliki projekt Svjetske banke, je postavio sistem koji u mnogim aspektima informatizira postojeću praksu rada osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. U mnogim, ali ne i u svim.

Jedna od najvažnijih komponenti koje nisu bile implementirane kroz sistem EMIS odnosi se na mogučnost izdavanja i štampanja uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika. U školskom sistemu EMIS nigdje ne postoji funkcija ili podatak o ostvarenom uspjehu učenika na polugodištu ili na kraju godine. Škole su vrlo brzo uočile taj nedostatak, ali su ozbiljno nastavile s unosom podataka i ocjena računajući da će se taj problem već nekako riješiti. Na žalost, svi pokušaji koji su imali za cilj razriješiti taj problem su i ostali baš na tome - tj. ostali su samo pokušaji.

Prije tačno 6 godina smo i mi dobili poziv da se pridružimo tim pokušajima. Prihvativši izazov, brzo smo uočili da se on neće razriješiti bez ozbiljnog i temeljitog pristupa. Tehnički gledano, ispostavilo se da je u tom smislu bilo odlučujuće naše prethodno iskustvo na izgradnji i implementaciji složenih informacionih sistema u zemlji i inostranstvu. Naše znanje ali i praktično iskustvo u izgradnji i održavanju Studentskog Informacionog sistema ISSS Univerziteta u Sarajevu  i nekoliko drugih Univerziteta, Informacionog sistema za podršku upravljanju ljudskim resursima HR UNSA, kao stotine drugih web baziranih sistema i aplikacionih rješenja je bilo ključno za uspješno rješenje uočenog problema u sistemu EMIS.

Kao rezultat našeg angažovanja na projektu, dobili smo uskoro potpuno automatizirano i veoma učinkovito rješenje koje zadovoljava sve uvjete koji su se pred njim postavili. A to je - omogučiti elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika svih osnovnih i srednjih škola, na osnovu podataka procesiranih kroz postojeći sistem EMIS.

Svaki izdati dokument se štampa na posebnim obrazcima propisanim odgovarajućim službenim odlukama. Svi dokumenti izdani kroz program EMIS PRINT imaju standardiziran izgled i zaštićeni su hologramskom tehnologijom, te barcode numeracijom jedinstvenom za svaku školu i učenika.

Danas, pet godina po njegovom uvođenju u škole, možemo navesti nekoliko činjenica koje slikovito potvrđuju njegovu efikasnost:

KANTON SARAJEVO

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT 
75
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
41

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

173.788
ukupan broj obrađenih ocjena        13.254.955
ukupan broj izdatih
svjedodžbi i uvjerenja
293.497


SREDNJOBOSANSKI KANTON

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT  
56
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
25

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

42.772
ukupan broj obrađenih ocjena        1.095.564
ukupan broj izdatih
svjedodžbi, potvrda, uvjerenja i diploma
28.401


Koristimo priliku da povodom ovog jubileja čestitamo Ministarstvima obrazovanja Kantona i njegovim stručnim službama, svim direktorima, ravnateljima, EMIS koordinatorima, EMIS odgovornim osobama te brojnim nastavnicima i profesorima na ovim značajnim postignućima.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS Print - nova verzija 7.1

Obavještavaju se sve osnovne škole Kantona Sarajevo da je 06.01.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.1 .

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju između ostalih, stoji sljedeća opcija:

  • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti webstranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB,

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.1

 ​NAPOMENAEMIS Update se može preuzeti i instalirati na školski računar samo ako je ranije već bio instaliran sistem EMIS Print (puna verzija). Instalacija zadnje verzije programa EMIS Print se može obaviti direktno iz browser-a, bez potrebe prothodnog preuzimanja programa setup.exe na lokalni računar.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print će biti dostavljeno svakoj osnovnoj školi u štampanom izdanju tokom stručne edukacije direktora 20.01.2015. godine.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM