školska 2017/2018. godina

Nastavni planovi i programi


  1. Nastavni planovi i programi srednjih stručnih škola (obrazovna područja: mašinska, elektrotehnička i ekonomska)

Napomena: Modul 'Nastavni plan i program srednjih stručnih škola' je u fazi izgradnje. Sadržaj ovog modula se svakodnevno ažurira. Planirano je da se sve aktivnosti na ovom modulu okončaju do sedmog mjeseca 2015. godine.