školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Upute o barcode provjeri učenika

U skladu sa Uputstvom o provođenju eksterne mature potrebno je da se za svaki ispitni materijal učenika evidentira njegova šifra putem barcode čitača. Barcode provjera šifre učenika i njegova identifikacija vrši se na slijedeći način:

  • otvoriti poddomenu škole u okviru sistema EMIS Web i izvršiti prijavu na sistem,
  • u polja 'Korisničko ime' i 'Lozinka' svaka škola unosi pristupne podatke koji su joj dodijeljeni od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i koji su jedinstveni za svaku školu,
  • po prijavi, u gornjem izborniku kliknuti na 'Linkovi',
  • a zatim kliknuti na link 'Admin panel' koji se nalazi na listi sa rednim brojem 1. (slika 1.)


Slika 1. Admin panel

  • u okviru izbornika 'DOKUMENTACIJA' kliknuti na link 'Barcode – provjera'  (slika 2.),


Slika 2. Barcode provjera

U desnom dijelu sistema je potrebno izvršiti sljedeće radnje:

  • kliknuti na tipku pod nazivom 'Aktivacija barcode čitača' (ovo izvršiti samo na početku),
  • ručnim barcode čitačem skenirati  barcode šifre na ispitnim materijalima učenika,
  • sistem će nakon skeniranja automatski prikazati ime i prezime učenika,

Po potrebi, klikom na tipku 'Prikaži sve detalje učenika' može se izvršiti uvid u matične podatke učenika.

Nakon što smo izvršili identifikovanje datog učenika na gore opisani način, upisati na prvoj strani ispitnih materijala ime i prezime datog učenika-ce i njegov razred.

UTIC administracija i tehnička podrška

Rezultati eksterne mature 2013/14.

Eksterna matura 2013/14. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 16.06.2014 do 18.06.2014.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2013/14. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Nova verzija programa EMIS Print - 6.7.2

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola da je nova verzija programa EMIS Print postavljena za preuzimanje.

Zadnja verzija programa je  6.7.2 od 27.05.2014.

Ova nova implementacija razrješava neke greške uočene u prethodnim verzijama.

Preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen u tabelarnom prikazu škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.