školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
14.12.2018
petak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Obavijest o verziji programa EMIS Print

Ova obavijest se odnosi samo na osnovne škole.

Dostupna je dopuna verzije programa EMIS Print. Ova dopuna, "Patch", omogućava ispravno štampanje učeničkih knjižica za učenike osnovnih škola.
Potrebno je da izvršite dopunu postojeće verzije programa EMIS Print sa datotekom "EMISPrintZakrpa", koju možete preuzeti u download sekciji ove stranice.
Prije instaliranja dopune verzije (datokeka "EMISPrintZakrpa") na školskom računaru treba biti istalirana verzija programa EMIS Print 7.1. Ukoliko je na školskom računaru instalirana neka druga verzija programa, ažurirajte program na verziju 7.1.
Sve potrebne datoteke za ažuriranje programa na verziju EMIS Print 7.1 nalaze se u download sekciji ove stranice.


Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti web stranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB (ovaj),

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preuzimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršene datokeke treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti, instalirati),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacionija neophodnih dijelova programa, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.1.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 033 560 240 ili na e-mail support@utic.ba.

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz nazočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

 • prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
 • prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
 • Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
 • mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar prof. dr. Elvir Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.


Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Više detalja na foto galeriji.

EMIS PRINT - nova verzija 7.4.7

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da je 02.06.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.4.7 .

Ova nova verzija donosi više značajnih unapređenja programa, uključujući nove elektronske obrasce sa oznakom 'Izdanje 2015.'

 

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju stoji sljedeća opcija:

 • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti web stranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB (ovaj),

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.4.7

 NAPOMENAsve odštampane javne isprave za školsku 2014/15. godinu (svjedodžbe i uvjerenja) moraju nositi oznaku 'Izdanje 2015.' u donjem lijevom dijelu.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print je u ranijem periodu (tokom stručne edukacije) bilo dostavljeno svakoj školi u štampanom izdanju. Ovdje dajemo samo preporuku o načinu postupanja.

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

 1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika / odjeljenja,
 4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz školski sistem EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje svjedodžbi/uvjerenja):

 1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
 4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

 Sve javne isprave - svjedodžbe i uvjerenja je obavezno štampati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH u zaglavlju i oznakom 'Izdanje 2015.' i hologramskom zaštitom u podnožju.

EMIS DEVELOPMENT TEAM